ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
อาคารสุเรนทรานุสรณ์ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วัดพระยาสุเรนทร์ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)