คณะผู้บริหาร

นายธีระวุธ พุทธศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรินทร สวนสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0922509914
อีเมล์ : peach_kob@hotmail.com

นางสาวผาณิต รุ่งศิรินที
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0865420488
อีเมล์ : p_rungsirinatee@hotmail.com