ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะวิทยากร จากโรงเรียนในเขตคลองสามวา ทั้ง 18 โรงเรียน ที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานเขตคลองสามวา โดยมี นางกานต์สิริ ธนาศิริธีรติกุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา เป็นประธานในที่ประชุม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2563,20:24   อ่าน 142 ครั้ง