ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการเรียนออนไลน์(อย่างไม่เป็นทางการ)
ประกาศผลการเรียนออนไลน์(อย่างไม่เป็นทางการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  1. ประกาศผลการเรียนออนไลน์ประถมศึกษา  http://phrschool.com/wordpress/pgpa/

  2. ประกาศผลการเรียนออนไลน์มัธยมศึกษา http://doograde.online/watpharya/

  3. ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษาสำหรับ ป.6 และ ม.3  http://www.phrschool.com/check/index.php

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,08:37   อ่าน 1557 ครั้ง