ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพร่างกายของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563  โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) จึงปิดโรงเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,13:13   อ่าน 293 ครั้ง