ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 20) 06 ก.ค. 63
ข้อปฏิบัติของการมาเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 60) 29 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 48) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิด/ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 29 มิ.ย. 63
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 609) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับนมภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 147) 21 พ.ค. 63
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 345) 18 เม.ย. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว (อ่าน 294) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนออนไลน์(อย่างไม่เป็นทางการ) (อ่าน 1265) 12 มี.ค. 63
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 458) 12 ก.พ. 63