ปฐมวัย

นางสาวสุดารัตน์ หาประโคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0970250179

นางสาวกรรณิการ์ โมทจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0971452545

นางสุภชาดา ศรีใสชนธัญ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0970155965

นางสายานันท์ ยงพฤกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสรา ไกรษี
ครู คศ.1