กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สิบเอกศุภชัย หนูกึง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0857482261

นายวัชระพงษ์ จันทรสุพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวตรีตฤณ พุฒหมื่น
ครู คศ.1

อภิวิช จิระเวช
ครู คศ.2