กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุวิทย์ สองคำแสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0988713992